ADIGE (ÇERKES) DİLİ ve EDEBİYATI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 2017-2019 dönemi olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 15.10.2017 Pazar günü saat 14:00’de Düzce Köprübaşı Ömer Efendi Köyü (Haç’emziye)’nde bulunan Merkez adresimizin de bulunduğu Adıge Kültür Evi’nde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 28.10.2017 Pazar günü saat 14:00 te aynı yerde yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış
  2. Saygı duruşu
  3. Genel Kurul Divan Kurulu Üyeleri’nin seçimi
  4. Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
  5. Mali raporların okunması
  6. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış
GENEL KURULA ÇAĞRI
Paylaş