[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Yönetim Kurulları [2017-2019] | Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği

2017-2019 Dönemi

Yönetim Kurulu:

[photo]

Memduh Ceylan

Başkan
[photo]

Fehmi Altın

Başkan Yardımcısı
[photo]

M. Uğur Nemlioğlu

Sekreter
[photo]

Şimal Özcan

Sayman
[photo]

Semra Yılmaz

Üye
[photo]

Levent Özcan

Üye
[photo]

Ömer Avdaş

Üye
[photo]

Gizem Daşdemir

Yedek Üye
[photo]

Rabia Kanmaz Özen

Yedek Üye
[photo]

Ahmet T. Kasbulat

Yedek Üye
[photo]

Mehmet Ali Öz

Yedek Üye
[photo]

Sibel Kutluk

Yedek Üye

Denetim Kurulu:

[photo]

Ahmet Turan

Başkan
[photo]

Mesut Önder

Üye
[photo]

Canberk Canbulat

Üye
[photo]

Ragıp Mete

Yedek Üye
[photo]

Ömer Deniz

Yedek Üye
[photo]

Yaşar Yılmaz

Yedek Üye

Disiplin Kurulu:

[photo]

Mevlüt Atalay

Başkan
[photo]

Memduh Ceylan

Üye
[photo]

Fehmi Altın

Üye
[photo]

Ahmet Turan

Üye
[photo]

Mesut Önder

Üye
[photo]

M. Uğur Nemlioğlu

Yedek Üye
[photo]

Kemal Ersöz

Yedek Üye
[photo]

Şimal Özcan

Yedek Üye
Paylaş