[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Adıge (Çerkes) Dili ve Edebiyatı Derneği

Derneğimize üye olmak için siz de başvurabilirsiniz.

Eğer siz de dilbilimci veya edebiyatçıysanız, Adıgece (Çerkesçe) okuma yazma biliyor ve bu dilde çalışmalar yapıyorsanız sizlerle de tanışmak isteriz.

Üyelik Başvurusu