Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin Olağan Genel  Kurulu  6.10.2019 tarihinde saat 14:00’de Dernek merkezimizin bulunduğu Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’ndeki  Adıge Kültür Evi’nde  ; çoğunluk  sağlanamadığı takdirde 13.10.2019  tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.
1-Açılış,
2-Saygı duruşu,
3-Kongre Başkanlık ve Divan Kurulu üyelerinin seçimi,
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
5-Mali Raporun okunması ve ibrası,
6-Tüzük Değişikliği,
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerin seçimi,
8-Dilek ve temenniler,
9-Kapanış,
Saygıyla duyurulur.
19.09.2019
ADIGE (ÇERKES) DİLİ VE EDEBİYATI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
GENEL KURULA ÇAĞRI
Paylaş
Etiketlendi: